Kinder- en jeugdpsychotherapie

Kinder- of jeugdpsychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is om een kind of jongere met psychische klachten of gedragsproblemen te helpen. Soms ervaren kinderen de problemen zelf niet als zodanig maar lijdt de omgeving onder hun gedrag. Psychotherapie kan nodig zijn wanneer andere vormen van begeleiding niet voldoende resultaat hebben gehad. 

De problemen van kinderen en jongeren zijn uiteenlopend van aard en kunnen verschillende typen klachten  tot gevolg hebben. Soms zijn klachten naar binnen gericht, bijvoorbeeld als een kind angstig is en/of veel piekert. Andere klachten zijn meer naar buiten gericht en manifesteren zich in de relatie met anderen, bijvoorbeeld agressief gedrag. Complexe relaties en ervaringen met ouders, broers en zussen kunnen een kind of jongere zodanig emotioneel belasten dat hij vastloopt in zijn ontwikkeling.