Disclaimer

Deze website is zorgvuldig samengesteld door B. Aarnoudse. De informatie op deze website kan echter onjuistheden, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

B. Aarnoudse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze website en eventueel onjuiste informatie op deze website. Alle hier aangeboden informatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van correctheid, zowel in uitdrukking als in aanduiding.

B. Aarnoudse is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor incompleetheid of onjuistheden van de hier aangeboden informatie. Controleert u daarom altijd zorgvuldig de aangeboden informatie, voordat u op basis van de hier verstekte gegevens handelt.

B. Aarnoudse is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor enige schade die geleden is door het niet correct weergeven van informatie op deze website.

B. Aarnoudse is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade die voortkomt uit of op een andere manier verband houdt met het gebruik van (onderdelen van) deze website of onmogelijkheid om deze website te gebruiken of vanwege enige informatie die verkregen is via deze website.

B. Aarnoudse kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in deze website en doet dat regelmatig.