Informatie voor de verwijzer

Vanaf 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In het belang van een correcte verwijzing is deze informatie aan de website toegevoegd.

U kunt naar de praktijk verwijzen voor :

- Generalistische Basis GGZ
- Gespecialiseerde GGZ
- Niet verzekerde zorg
- Desgewenst kun u een consult vragen in de Huisartsenzorg en GGZ-ondersteuning

Verwijsschema