Informatie voor de verwijzer

De praktijk voor individuele- relatie en gezinstherapei biedt:

- Generalistische Basis GGZ (BGGz)
- Gespecialiseerde GGZ (SGGz)
- Niet verzekerde zorg
- Desgewenst kun u een consult vragen in de Huisartsenzorg en GGZ-ondersteuning
- Supervisie. intervisie en coaching.