Routine Outcome Monitoring(ROM)

ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt afgenomen

Met het invullen van de vragenlijsten krijgen u en uw behandelaar een objectief beeld van uw klachten en het beloop van uw behandeling. Zo kunt u na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. De behandeling wordt dan, zo nodig en mogelijk bijgesteld.

Een behandeling wordt afgesloten als u en uw behandelaar(s) het er na goed overleg over eens zijn dat de doelen bereikt zijn, of als u het erover eens bent dat verdere behandeling niets meer toevoegt. Voor het einde van uw behandeling vindt er nog een laatste ROM-meting plaats.

Werkwijze

Bij aanmelding en afsluiting van uw behandeling krijgt u 2 vragenlijsten aangeboden. Dez meting gebeurt online, u krijgt de benodigde links toegestuurd.