Behandeling

Berry Aarnoudse is pychotherapeutisch breed opgeleid en kan werken vanuit diverse referentiekaders zoals cognitieve gedragtherapie, schemagerichte therapie en clientcentered psychotherapie. Zijn specialisatie is dat bovenstaande referentiekaders vaak aanbiedt in de vorm van relatie- en gezinstherapie, direct betrokkenen worden altijd uitgenodigd om deel uit te maken van het veranderingsproces waarvoor de client zich heeft aangemeld.

U kunt zich aanmelden voor behandeling van onder meer depressieve klachten, angstklachten, hypochondrie, dwangstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, assertiviteitsproblemen en sociale angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek.U kunt zich ook aanmelden voor partner-relatietherapie als bovenstaande klachten en problemen ten grondslag liggen aan uw relatieproblemen.

U kunt terecht voor  klachten en problemen zoals: 

 • Slaapproblemen 
 • Klachten van vermoeidheid, uitputting of pijn 
 • Gevoelens van onzekerheid 
 • Gevoelens van verdriet, alleen of leegte 
 • Te snel of te intens boos worden 
 • Gevoelens van wantrouwen 
 • Last van intense gebeurtenissen uit het directe of verre verleden 
 • Terugkerende conflicten op het werk, met uw partner of met vrienden 
 • Moeite met aangaan van hechte contacten of juist krampachtig zijn in contacten 
 • Moeite u ergens toe te zetten 
 • Overmatig kritisch zijn ten aanzien van uw prestaties of ten aanzien van anderen 
 • Gevoelens van overspoeld raken 
 • Moeite met keuzes maken 
 • Levensvraagstukken op het gebied van persoonlijkheid, werk, relaties, gezin.
 • Problemen op het gebied van de persoonlijkheid, zoals rigide denk-, voel- en gedragspatronen 
 • Angsten die uw leven overmatig beïnvloeden 
 • Gevoelens van somberheid en verlies van plezier in de dingen die u doet 
 • Overmatig piekeren en zorgen maken