Behandeling

Berry Aarnoudse is pychotherapeutisch breed opgeleid en kan werken vanuit diverse referentiekaders zoals cognitieve gedragtherapie, schema-focussed therapie en clientcentered psychotherapie. Zijn specialisatie is dat bovenstaande referentiekaders vaak aanbiedt in de vorm van relatie- en gezinstherapie.

U kunt zich aanmelden voor behandeling van onder meer depressieve klachten, angstklachten, hypochondrie, dwangstoornissen, posttraumatische stressstoornissen, assertiviteitsproblemen en sociale angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek. U kunt zich ook aanmelden voor partner-relatietherapie als bovenstaande klachten en problemen ten grondslag liggen aan uw relatieproblemen.

U kunt terecht voor  klachten en problemen zoals: 

 • Slaapproblemen 
 • Klachten van vermoeidheid, uitputting of pijn 
 • Gevoelens van onzekerheid 
 • Gevoelens van verdriet, alleen of leegte 
 • Te snel of te intens boos worden 
 • Gevoelens van wantrouwen 
 • Last van intense gebeurtenissen uit het directe of verre verleden 
 • Terugkerende conflicten op het werk, met uw partner of met vrienden 
 • Moeite met aangaan van hechte contacten of juist krampachtig zijn in contacten 
 • Moeite u ergens toe te zetten 
 • Overmatig kritisch zijn ten aanzien van uw prestaties of ten aanzien van anderen 
 • Gevoelens van overspoeld raken 
 • Moeite met keuzes maken 
 • Levensvraagstukken op het gebied van persoonlijkheid, werk, relaties, gezin.
 • Problemen op het gebied van de persoonlijkheid, zoals rigide denk-, voel- en gedragspatronen 
 • Angsten die uw leven overmatig beïnvloeden 
 • Gevoelens van somberheid en verlies van plezier in de dingen die u doet 
 • Overmatig piekeren en zorgen maken