Verwijskaart

Voor een correcte verwijzing naar de praktijk is het van belang om onderstaande gegevens op te nemen in de verwijzing:

  • Naam, geboorte datum en BSN nummer
  • Basis- of Specialistische GGz
  • vermelden van een (vermoeden) van een psychiatrische stoornis en/of persoonlijkheidsproblematiek waarvoor u onderzoek en/of behandeling vraagt
  • In het geval u verwijst naar Basis Generalistische GGz, kunt u aangeven om welke prestatie het gaat: (Kort, Middel, Intensief, Chronisch)
  • Een korte toelichting op de verwijzing
  • Indien u een screeningsinstrument heeft gebruikt, wilt u dan de resultaten hiervan bijvoegen?