Registratie als EFT therapeut

ICEEFT, the International Centre of Excellence in Emotionally Focused Therapy in Ottawa, heeft een registratiemodel ontwikkeld met diverse functies. U kunt in het model zien wie lid is van ICEEFT en tevens kunt u zien of de betreffende therapeut beginner, gevorderd of gecertificeerd is. De EFT stichting Nederland heeft een soortgelijke registratie van therapeuten in Nederland opgezet. Een uitgebreide lijst van therapeuten die verschillende niveaus van EFT opleidingen gevolgd hebben vindt u op de website van de EFT stichting NL,

Psyraad heeft, in overleg met de EFT stichting NL, een advies uitgebracht hoe de toelatingseisen vertaald kunnen worden naar de Nederlandse situatie. Door ICEEFT is dit advies overgenomen. Uitgangspunt is dat een brede groep van hulpverleners kan kennismaken met EFT en dat naar gelang vooropleiding, ervaring en studie-uren hulpverleners gecertificeerde EFT therapeut kunnen worden.

Registratie eisen voor Nederlandse EFT therapeuten  

ICEEFT EFT-NL
E Externship B Beginnend niveau
A Advanced G Gevorderd niveau
C Certified EFT Therapist C Gecertificeerd EFT therapeut
S Supervisor S Supervisor

Training / Supervision

Voorwaarden Kwalificatie / Registratie
Vierdaags externship Geen speciale voorwaarden E
Vierdaags externship
&
Core skills advanced training
of
Advanced Externship en
24 uur groepssupervisie
&
8 uur individuele supervisie
Werkzaam met paren A
Vierdaagse externship
&
Afgeronde advanced training
&
Een door ICEEFT beoordeelde beschreven casus met twee videofragmenten
Werkzaam met paren
&
Minimaal 60 uur genoten systeemonderwijs door een NVRG-erkende opleider
&
BIG-registratie klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater
en/of
registration NVRG, VCgP, VGCt, NVPA (*)
C
Aanmelding als supervisor (in opleiding) bij ICEEFT
&
Supervisie gegeven aan minimal drie supervisanten onder mentorschap van een ICEEFT trainer
&
Schriftelijk verslag van het supervisieproces
&
Audiovisuele opname van supervisie met twee verschillende supervisanten
&
Beoordeling door ICEEFT
Certificatie als EFT therapeut
&
Minimaal vier jaar ervaring in partnerrelatietherapie
&
Erkend supervisorenschap door de, NVRG,VCgP, VGCt of NVPA
S
Trainerschap wordt verkregen op uitnodiging van ICEEFT

(*)
NVRG = Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie
VCgP = Vereniging Cliëntgerichte Psychotherapie
VGCt= Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
NVPA= Nederlandse Vereniging voor Psycho Analyse