Van aanmelding tot einde behandeling

Een psychotherapeutische behandeling bestaat globaal uit de aanmelding, de intake, indicatiestelling, eventueel aanvullend onderzoek, de behandeling, tussentijdse evaluaties en afsluiting van het contact.De duur van de behandeling hangt af van de aard van de klachten en de gekozen behandeling.

Het is ook mogelijk dat de behandeling in samenwerking met andere hulpverleners plaatsvindt. Als dat het geval is worden in het behandelplan afspraken gemaakt over de afstemming en evaluatie van de behandeling. Voor uitgebreide informatie over de werkwijze en belangrijke samenwerkingspartners klik op een van de hiernaast genoemde onderwerpen.

Bij aanvang en afsluiting van de behandeling wordt een ROM-meting (Routine Outcome Monitoring) afgenomen om de klachten in kaart te brengen. Hiertoe zijn behandelaren wettelijk verplicht. Het is ook wettelijk verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie anoniem verzameld worden om de kosten en kwaliteit van de zorg in kaart te brengen. Als je het hiermee niet eens bent, kun je bij het intakegesprek een speciale privacyverklaring invullen waarin je aangeeft dat je dit niet wil.