Van aanmelding tot einde behandeling

Een psychotherapeutische behandeling bestaat globaal uit de aanmelding, de intake, indicatiestelling, eventueel aanvullend onderzoek, de behandeling, tussentijdse evaluaties en afsluiting van het contact.De duur van de behandeling hangt af van de aard van de klachten en de gekozen behandeling.

Het is ook mogelijk dat de behandeling in samenwerking met andere hulpverleners plaatsvindt. Als dat het geval is worden in het behandelplan afspraken gemaakt over de afstemming en evaluatie van de behandeling. Voor uitgebreide informatie over de werkwijze en belangrijke samenwerkingspartners klik op een van de hiernaast genoemde onderwerpen.Bij aanvang, tijdens en na de behandeling wordt het effect van de behandeling gemeten met de zgn. ROM meting