Crisis

In crisissituaties kunt u contact met de praktijk opnemen. Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waarvoor u eerder hulp nodig dan de eerstvolgende geplande afspraak. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan.

U kunt in geval van crisis telefonisch contact met de praktijk opnemen ( 06-14474867 / 06-24910272). Indien de praktijk gesloten is en telefonisch overleg met de behandeling niet mogelijk is, kunt u buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties natuurlijk 112. Zonodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ.