Crisis

In crisissituaties kunt u contact met de praktijk opnemen. Het is natuurlijk altijd mogelijk, dat u tijdens de behandeling heftige gevoelens ontwikkelt waar u hulp voor nodig heeft. In de behandeling wordt aandacht besteed aan de manier waarop u daarmee om kunt gaan. Met uw instemming wordt in overleg met uw huisarts door hem/haar eventueel een medicatieadvies gegeven.

U kunt in geval van crisis contact met de praktijk opnemen. Indien de praktijk gesloten is en telefonisch overleg met de behandeling niet mogelijk is, kunt u buiten kantooruren dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, bij levensbedreigende situaties natuurlijk 112. Zonodig kan de huisartsenpost u in contact brengen met de Crisisdienst van de GGZ.