Aanmelden

Wachtlijst en trajectplanning

U kunt zich telefonisch of via deze website aanmelden. U heeft een verwijskaart nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of (medisch) specialist. Op de verwijskaart dient te worden vermeld dat het om een aanmelding voor psychotherapie gaat. Bij het eerste bezoek dient u een kopie van een geldig idientiteitsbewijs mee te nemen zoduat u zich kan legitimeren. Als u zich aanmeldt via deze website wordt er door mevr.  J (Jos) van de Loo, sociaal psychiatrisch verpleegkundige/partner van Berry Aarnoudse, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk na 4 werkdagen, contact met u opgenomen. In dit eerste telefonische overleg worden een aantal zaken met u doorgenomen zoals werkwijze van de praktijk, reden van aanmelding en de planning van de afspraken. De informatie wordt vastgelegd in een beveiligd elektronisch dossier.

Wachtlijst

De wachttijd is zowel afhankelijk van de lengte van de wachtlijst èn de mate van flexibiliteit van uw/jullie agenda. Na de intake wordt direct met de behandeling gestart, er wordt met u een reeks van afspraken gepland. Daarnaast wordt u geïnformeerd over eventuele andere behandelmogelijkheden.

Trajectplanning

Wij hanteren een trajectplanning, dat betekent dat er bij aanvang van de behandeling een reeks afspraken voor u/jullie gereserveerd worden. Wanneer u aangeeft dat de tijdstippen u schikken, worden afspraken voor u vastgelegd. Twee keer per jaar wordt de agenda van de praktijk opnieuw ingevuld. Vanzelfsprekend kunnen er tussentijds aanpassingen aangebracht worden in de planning. In het begin van de behandeling maakt u gebruik van de tijden die nog beschikbaar zijn, later in de behandeling kunnen we inspelen op uw specifieke wensen.

Via de website aanmelden, kan met het aanmeldformulier.