Klachtregeling

Als u niet tevreden bent over de behandeling, laat het mij dan weten.

Mocht een klacht of geschil niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld,  dan kunt u contact opnemen met de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) 

U kunt zich wenden tot de LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. 

Deze is bereikbaar per mail via Turn on JavaScript!, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

U kunt daarbij gebruik maken van het klachtenformulier en deze (per mail) sturen aan Klacht&Company.’