Tarieven

De psychotherapie praktijk biedt Generalistische & Specialistische GGZ-zorg, dit zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Als uw behandeling niet door de verzekeraar vergoedt wordt, hanteren we de tarieven voor zelfbetalers.

De praktijk heeft met de 6 overkoepelde zorgverzekeraars een contracten afgesloten. Dit betekent dat wij de kosten rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Zoals voor alle gezondheidszorg zal uw zorgverzekeraar ook voor de GGZ-zorg uw wettelijk verplichte eigen risico innen. Daarnaast heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. De tarieven voor uw behandeling zijn vastgelegd in het contract met uw verzekeraar.

Voor behandelingen die niet door uw verzekeraar vergoed worden kunt u ook terecht bij het EFT Centrum Zuid Nederland

Vergoeding partnerrelatietherapie

Partnerrelatietherapie op basis van de louter diagnose 'partnerrelatieproblemen', wordt vanaf 1 januari 2013 niet meer vergoed door uw verzekeraar, niet in de basis GGZ, niet in de gesprecialiseerde GGZ en ongeacht of u aanvullend verzekerd bent. 

Relatietherapie kan nog wèl kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij de behandeling van bijv. een depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek. Dit is vooral aan de orde als geeigende behandelingen volgens de GGz richtlijnen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. Overleg met uw verwijzer of u hiervoor in aanmerking kunt komen, of neem in geval van twijfel contact met de prakijk.

Voor de laatste stand van zaken inzake vergoeding van uw therapie adviseren wij u altijd om contact opnemen met uw verzekeraar.