Verzekerde zorg en zorg ontvangen uit eigen middelen

De praktijk biedt de mogelijk om zorg te ontvangen vanuit verzekerde zorg of de zorg te betalen uit eigen middelen. 

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Het is mogelijk dat je zelf wenst te betalen zonder dat je behandeling geregistreerd wordt. Het is in Nederland wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp via de DBC’s te registreren en te declareren. Je kan dan gebruik maken van andere diensten, zoals coaching of supervisie, waarvoor geen DBC’s gelden. Voor coachingstrajecten gelden andere vergoedingen. Wil je hierover meer informatie dan kunt U contact opnemen.