Verzekerde zorg en zorg ontvangen uit eigen middelen

De praktijk biedt de mogelijk om zorg te ontvangen vanuit verzekerde zorg of de zorg te betalen uit eigen middelen, het  zgn. ‘niet-basispakketzorg consult’

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.
In de verwijsbrief dient vermeld te staan dat er sprake is van (een vermoeden van) een psychiatrische stoornis en/pf persoonlijkheidsstoornis waarvoor onderzoek en/of behandeling gevraagd wordt.