Gezinstherapie

Gezinstherapie is geïndiceerd wanneer een gezin dusdanig in disbalans is dat alle gezinsleden daar last, klachten en problemen bij ondervinden. Bij gezinstherapie wordt er veel aandacht besteed aan de wisselwerking tussen en de beïnvloeding door de gezinsleden.

Op een systematische wijze worden de hulpvragen, mogelijkheden, verwachtingen en wensen van elk gezinslid, gezamenlijk, in kaart gebracht. Thema’s die in de gezinstherapie te berde worden gebracht zijn bijvoorbeeld autonomie, afhankelijkheid, losmaking, overgang naar een andere levensfase, loyaliteit, verdraagzaamheid en parentificatie. In de gezinsgesprekken staan de thema’s die voor het gezin belangrijk zijn centraal.

Er wordt een behandelplan opgesteld waarin de aangegeven thema’s tot concrete behandeldoelen geformuleerd worden. Ook hier geldt dat het op gang brengen van een veranderingsproces, wat tot positieve veranderingen leidt, het doel van de gezinstherapie is.

Gezinstherapie is meestal een vorm systeemtherapie, waarbij nadrukkelijk (cognitief) gedragstherapeutische en op de emoties gerichte interventies worden toegepast.

Omdat de praktijk geen contracten heeft afgesloten met omringende gemeentes, kan gezinstherapie alleen aangeboden worden bij volwassen clienten.