Zorgpaden

Over zorgprogramma´s, zorgpaden en behandelmodules

Zorgprogramma´s zijn rationele en evidence based ketens van zorg. Er bestaan landelijke en algemeen geaccepteerde zorgprogrmma´s voor onder andere stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD, somatoforme stoornissen, psychoses, eetstoornissen.
Deze algemeen geldende zorgprogramma´s worden door ons onderschreven en zijn het uitgangspunt voor verdere uitwerking binnen de praktijk.

De ervaring heeft geleerd dat clienten die naar deze praktijk verwezen worden vaak onvoldoende konden profiteren van een behandeling volgens de geldende behandelrichtlijnen. Vaak voegen we dan systeemtherapie toe om alsnog eerder gestelde behandeldoelen te kunnen behalen.  Het uiteindelijke doel is dat de cliënt/patiënt een geïntegreerd en op maat gesneden pakket van zorg/behandeling krijgt.  

U kunt meer informatie over zorgprogramma´s vinden op: http://www.ggzrichtlijnen.nl