Zorgpaden

Over zorgprogramma´s, zorgpaden en behandelmodules

Zorgprogramma´s zijn rationele en evidence based ketens van zorg. Er bestaan landelijke en algemeen geaccepteerde zorgprogrmma´s voor onder andere stemmingsstoornissen, angststoornissen, ADHD, somatoforme stoornissen, psychoses, eetstoornissen. Deze algemeen geldende zorgprogramma´s worden door ons onderschreven en zijn het uitgangspunt voor verdere uitwerking binnen de praktijk

Praktijk  voor individuele therapie, relatie- en gezinstherapie onderscheidt:
Zorgpaden waarin de structuur en afstemming van de geleverde zorg is vastgelegd en 
Behandelmodules waarin de inhoud van de behandeling is beschreven. Daarbij onderscheiden wij:

  • Modules gericht op de behandeling van een stoornis
  • Modules gericht op een behandelvorm die geschikt is bij meerdere stoornissen

Het uiteindelijke doel is dat de cliënt/patiënt een geïntegreerd en op maat gesneden pakket van zorg/behandeling krijgt.  

U kunt meer informatie over zorgprogramma´s vinden op: http://www.ggzrichtlijnen.nl