Individuele Psychotherapie

Individuele psychotherapie is geïndiceerd wanneer uw klachten uw dagelijks functioneren belemmeren. Dat kunnen bijvoorbeeld angsten zijn, stemmingsklachten en levensfaseproblemen.

In de intake worden uw klachten geïnventariseerd en worden uw vragen en wensen ten aanzien van de behandeling in kaart gebracht.

In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staat vermeld op welke wijze aan uw doelen wordt gewerkt. Het opgang brengen van een veranderingsproces, wat tot positieve veranderingen leidt, is het doel van de therapie.

Afhankelijk van uw klachten en problemen wordt clientgerichte therapie ingezet, (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie, individuele EFT of een combinatie hiervan. Bij verwerking van trauma kan EMDR ingezet worden.

Het kan zinvol zijn dat in een individuele therapie de partner of ouders bij de behandeling betrokken worden, zij blijven dan op de hoogte van de vorderingen in de behandeling en/of kunnen hun bijdrage leveren in het veranderingsproces wat op gang wordt gebracht. Vanzelfsprekend wordt dat in de intake met u besproken.