Individuele Psychotherapie

Individuele therapie wordt geboden als er in de partner-relatie ook sprake is van specifieke individuele problematiek.

Individuele psychotherapie is geïndiceerd wanneer uw klachten uw dagelijks functioneren belemmeren. Dat kunnen bijvoorbeeld angsten zijn, stemmingsklachten en levensfaseproblemen.

In de intake worden uw klachten geïnventariseerd en worden uw vragen en wensen ten aanzien van de behandeling in kaart gebracht.

In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staat vermeld op welke wijze aan uw doelen wordt gewerkt. Het opgang brengen van een veranderingsproces, wat tot positieve veranderingen leidt, is het doel van de therapie.

Afhankelijk van uw klachten en problemen wordt clientgerichte therapie ingezet, (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie, individuele EFT of een combinatie hiervan. Bij verwerking van trauma kan EMDR aangeboden worden.

Ook in een individuele behandeling wordt de partner, indien aanwezig nadrukkelijk betrokken. Tijdens de intakefase vinden we het belangrijk de partner ook zijn/haar kijk op de situatie geeft. Doordat partners in de behandeling betrokken worden,  blijven zij  op de hoogte van de vorderingen in de behandeling en/of kunnen hun bijdrage leveren in het veranderingsproces wat op gang wordt gebracht. Vanzelfsprekend wordt dat in de aanmelding met u besproken.