Partner - relatietherapie

Partner relatietherapie is geïndiceerd wanneer de klachten voornamelijk voortkomen uit en zich voordoen binnen de relatie. Echtparen melden zich vaak als ze op het kruispunt staan van (weer willen) investeren in de relatie of gaan scheiden.

Met uw huisarts kunt u overleggen of de therapie in aanmerking komt voor verzekerde zorg.

In de intake worden uw klachten geïnventariseerd en worden uw vragen en wensen ten aanzien van de behandeling in kaart gebracht. Thema’s die in de relatietherapie vaak te berde worden gebracht zijn intimiteit, gehechtheid, verdraagzaamheid, seksualiteit, vertrouwen en communicatie. Persoonlijk tot je recht blijven komen binnen de gezamenlijkheid van je relatie komt doorgaans op de voorgrond te staan.

Er wordt een behandelplan opgesteld waarin de aangegeven thema’s tot concrete behandeldoelen geformuleerd worden. Ook hier geldt dat het op gang brengen van een veranderingsproces, wat tot positieve veranderingen leidt, het doel van de therapie is. Relatie therapie kan betekenen dat er groei is in de relatie maar kan ook resulteren in een ontvlechting van een relatie.

Afhankelijk van de klachten en problemen worden verschillende vormen van systeemtherapie ingezet. Er wordt gebruik gemaakt van EFT interventies, (cognitieve) gedragstherapeutische elementen. Ook kan de mogelijkheid van schemagerichte en oplossingsgerichte therapie geboden worden. Tevens kan het behandelaanbod gericht zijn op het vergroten van de effectiviteit van de onderlinge communicatie.