Belangrijke samenwerkingspartners

Huisartsen zijn een belangrijke verwijzer. Zij worden met uw toestemming bij aanvang van behandeling op de hoogte gebracht van de intake en het behandelplan. Wanneer de therapie wordt afgesloten dan krijgen zij hiervan bericht. Zo nodig kan er tussentijds overleg plaatsvinden.

 

  • De praktijk maakt deel uit van Psyraad. Dit is een regionaal netwerk van vrijgevestigde hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Psyraad biedt geïntegreerde GGZ door hooggekwalificeerde hulpverleners.
    Voor meer informatie www.psyraad.nl
  • De praktijk heeft een Service Level Agreement met Praktijksteun