Waarneming

Er wordt samengewerkt met andere praktijken. Dit betreft voornamelijk collegiaal overleg en intervisie. Deze collega’s vervangen ook tijdens mijn afwezigheid. In geval van nood kan je een beroep doen op deze betreffende collega. Van tevoren wordt je hierover ingelicht. Als er waarneming is geregeld kan je dit ook terugvinden op de website.

Wanneer de praktijk bij crisis telefonisch niet bereikbaar is (06-14474867 /06-24910272) kan buiten kantoortijd contact opgenomen worden met de huisartsenpost.