Kindcheck

De behandelaar zal bij de aanwezigheid van kinderen altijd een kindcheck uitvoeren en herhalen als dit nodig mocht zijn.
Een kindcheck houdt in dat met cliënt wordt gekeken naar hoe het gaat in de thuissituatie.
Volgens de Wet verplichte meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld moet sinds 1 januari 2019 een  behandelaar melding maken bij het vermoeden van problemen op dit gebied. Mocht je meer informatie hierover willen dan kan dit gevonden worden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.